Ontstaan OTMV Limburg

 

In 1989 bestond er, onder leiding van Joseph Willems, een klein groepje tractorvrienden in de omgeving van Sibbe, Bemelen en Margraten. Om hun kring uit te breiden besloten zij een oproep te doen in de plaatselijke krant. Zo werd er een avond georganiseerd voor belangstellenden in de zaal van Café Beckerswei in Sibbe. Tot ieders verbazing liep de zaal vol met vele tientallen liefhebbers.

 

Op deze avond werd besloten een vereniging op te richten met de naam Historische Landbouwwerktuigen- en Motorenvereniging Zuid Limburg (HLM). Een eerste grote show werd dat jaar georganiseerd op de Camping in Bemelen, waarbij vele honderden bezoekers de poorten passeerden. Bij deze eerste shows werd een infoboekje uitgegeven en er ontstond een mededelingenblad voor de leden.

 

Na enkele jaren van groei ontstond er helaas een splitsing van de vereniging waarbij een aantal leden onder een nieuwe naam verder ging, de EVL. Ook de oorspronkelijke HLM bleef groeien, en het werd steeds lastiger om een kwalitatief goed mededelingenblad uit te brengen voor een groeiend aantal leden. Er werd uitgekeken naar mogelijkheden om samen te werken met andere verenigingen, waarbij de zelfstandigheid werd behouden.

 

In 2003 ging de HLM Zuid Limburg verder als OTMV Afdeling Limburg. Sedert dien is het aantal leden van de afdeling gegroeid tot bijna 200. Na de eerste shows in Bemelen is er jaarlijks een grotere show georganiseerd op verschillende plaatsen in Zuid Limburg. De laatste jaren gebeurt dit bij voorkeur in samenwerking met andere verenigingen. In 2015 is er nog steeds een flink aantal mensen lid, die ook op de eerste bijeenkomst in Sibbe, nu ruim 25 jaar geleden, aanwezig waren.