Op 14 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in Dronten.
Noteer de datum al vast in uw agenda.