Waarom Registreren?

Nr Vraag Antwoord
1.1 Moeten alle voertuigen op de weg een kenteken hebben? Er is een indeling gemaakt van de (land)bouwvoertuigen die nu geregistreerd moeten worden en eventueel een kentekenplaat moeten voeren als deze rijden op de openbare weg. De indeling is als volgt:
Categorie   Omschrijving
T                  Trekker op wielen
C                  Trekker op rupsen (rubber)
U                  Mobiele machine ( hakselaar, maaidorser):                                  nieuw vanaf 1 januari 2021
Z                  Motorrijtuig met beperkte snelheid (laadschop)                       in gebruik genomen voor 1 januari 2021
S                   Getrokken werktuig
R                   Getrokken aanhangwagen

Zie ook de beslisboom van de Fedecom die op de OTMV website staat.

Een aantal voertuigen hebben een uitzondering op het kenteken. Denk wel goed na of de uitzondering van toepassing is. b.v. de vrijstelling voor de smalspoortrekkers met aanhangwagentjes van 1-7 t/m 30-11. Als je zonder de aanhangertjes over de straat rijdt moet de trekker geregistreerd zijn en voorzien van een kenteken. Overigens als je deze trekker in de toekomst wilt verkopen zal deze met een registratie en kenteken veel eenvoudiger te verhandelen zijn.

1.2 Ik heb een trekker op rups, moet hier een kenteken op? Trekkers en voertuigen met rupsaandrijving voorzien van rubberprofiel dienen een kenteken te voeren. Deze trekers vallen onder de categorie C.
Trekkers op ijzeren rups en/of ijzeren wielen mogen niet op de openbare weg rijden. Echter ook een onverharde weg kan ook openbare weg zijn. En dan moeten ze gewoon geregistreerd zijn.
1.3 Als er een bak in de hef hangt moet er dan op de bak een witte kentekenplaat? Zoals bij een fietsendrager? Ja, het kenteken moet aan de achterkant van de trekker worden gemonteerd. in het midden of links van het midden op een goed zichtbare plaats. Als door b.v. een werktuig het kenteken niet zichtbaar is moet een witte volgplaat worden aangebracht.
1.4 Als het maaibord van de combine achter een trekker wordt verplaatst welke kentekenplaat moet er dan achterop gevoerd worden? Afhankelijk van de constructiesnelheid van de aanhanger waarop het maaibord wordt vervoerd. Als dit minder is dan 25km/h moet een witte kentekenplaat van de eigenaar van het trekkende voertuig worden gemonteerd. in basis dus hetzelfde kentekennummer als van de combine of de trekker waarachter het maaibord hangt. let op je mag dan ook maar 25 km/h rijden. wil en kun je harder rijden. zowel de trekker als de aanhanger hebben de constructiesnelheid die hoger is dan 25 km/h dan moet de aanhanger voorzien zijn van een eigen kenteken.
1.5 Ik heb een huifkar moet daar een kentekenplaat op gemonteerd worden? Een huifkar valt onder de groep R, getrokken aanhangwagen. Als de rijsnelheid maximaal 25 km/h is volstaat de witte volgplaat van het trekkende voertuig. Dus ook als je de huifkar die normaal wordt gebruikt voor paardentractie achter een trekker hangt om sneller naar een evenement te rijden moet achterop de witte volgplaat van het trekkende voertuig gemonteerd worden.
Als het trekkende voertuig harder mag en kan dan 25 km/h en de huifkar een constructiesnelheid heeft van  meer dan 25 km/h moet de huifkar geregistreerd worden en voorzien van een eigen kenteken. LET OP. wij gaan hier niet in op het mogen vervoeren van mensen in een huifkar die getrokken wordt door een trekker.
1.6 Ik heb een getrokken zaaimachine, moet daarop een kenteken? Belangrijk is de constructiesnelheid van de zaaimachine. Is deze lager dan 25 km/h dan moet een witte volgplaat gemonteerd worden. als de constructiesnelheid hoger is dan 25 km/h dan moet de machine geregistreerd worden en krijgt een eigen gele kentekenplaat.
1.7 Ik heb een zelfgebouwde aanhangwagen voor vervoer van oldtimers naar een evenement. Moet ik deze aanhanger registreren? Als deze onder de 25 km/h wordt gebruikt volstaat een witte volgplaat. Bij hogere snelheid moet de aanhanger worden geregistreerd. Bij fabricaat opgeven eigenbouw.
1.8 Ik heb trekkers in een museum, moeten die allemaal een kenteken hebben? Het is niet verplicht om een trekker te registreren en te voorzien van een kenteken. Echter na 31-12-2021 wordt het alsnog registreren en kentekenen van een trekker – landbouwvoertuig aanmerkelijk moeilijker. Advies is om nu wel te registreren en als de trekkers niet op de openbare weg komen na registratie te schorsen.
1.9 Mijn ploeg hangt in de hef maar heeft een steunwiel dat over de weg rijdt. Moet er dan een kentekenplaat op de ploeg? Als de ploeg vast in de hef hangt en het zicht op de kentekenplaat van de trekker ontneemt moet er een witte volgplaat gemonteerd worden. Als er een scharnierpunt is achter de hefinrichting dan moet de ploeg geregistreerd worden en krijgt een eigen kenteken en er moet een gele kentekenplaat worden bevestigd.
Definitie, wat is wat?
1.10 Er zijn ook wegtrekkers en van vrachtwagen afgeleide voertuigen die in de landbouw worden gebruikt. Zijn het dan vrachtwagens of trekkers? Als de vrachtwagen als MMBS is toegelaten blijft het een MMBS. Wegtrekkers zijn trekkers. Hierbij wel goed kijken naar de contructiesnelheid want die is vaak hoger dan van een landbouwtrekker.
1.11 Wanneer is de trekker met opbouw een zelfrijdende landbouwmachine ? Voorbeeld werktuigendrager met opgebouwde bietenrooier. Dit zijn trekkers want zo zijn ze in basis uit de fabriek gekomen. Variant hierop is b.v. een aardappel of bietenrooier waar boven op de machine een trekker zonder wielen is gemonteerd. di zijn zelfrijdende landbouwmachines.
1.12 Is een trekker met vast opgebouwde veldspuit een zelfrijder of een trekker en hoe moet daar het kenteken voor aangevraagd worden? Dit is een trekker en moet als trekker worden geregistreerd.
1.13 Is een Unimog een landbouwvoertuig of een trekker? Dat is afhankelijk van de manier waarop in het verleden het type-model is toegelaten op de weg. Als MMBS of als trekker.
APK
1.14 Mijn trekker kan af fabriek harder rijden dan 40km/h maar is door de dealer terug gezet op maximaal 40km/h is er dan APK plicht? Dat kan bij een trekker van voor 1-1-2021 nieuw in Nederland op de weg gekomen. Bij nieuwe trekkers die een constructiesnelheid hebben boven de 40 km/h en die men terug wil zetten naar onder de 40 km/h moeten langs de RDW omdat deze aanpassing in het voertuigregister genoteerd moet worden. Bij koop van een gebruikte trekker is het dus slim om te kijken wat de constructiesnelheid is waarmee de trekker is geregistreerd. overigens zijn trekkers die door agrariërs worden gebruikt op eigen land en landbouwwegen vrijgesteld van de APK plicht.
1.15 Wanneer moet de trekker APK gekeurd worden? De eerste keer voordat de trekker 4 jaar is geworden en daarna om de 2 jaar. Trekkers ouder dan 50 jaar hoeven niet meer APK gekeurd te worden.
Smalle en kleine machines
1.16 Moet een ruwterrein heftruck zonder trekhaak en smaller dan 100 cm een kenteken hebben? Nee dat hoeft niet maar let wel op, je mag er dan niets achterhangen. Dus niet als trekker gebruiken
1.17 Een melkwagentje dat 10 km/h loopt moet daar een kenteken op? Ja, de drempel om niet geregistreerd te worden is 6 km/h
1.18 Is een plantsoenwagentje ook kentekenplichtig? Ja, als deze een contructiesnelheid heeft boven de 6 km/h
1.19 Achter mijn grasmaaier van 125 cm hangt een half gedragen opvangbak. Moet ik dan een kenteken voeren? Als er geen trekhaak is gemonteerd dan is registratie niet nodig. Met een trekhaak en boven de 6 km/h moet de grasmaaier geregistreerd worden.
1.20 Moet een eenasser met aanhanger waarop een zitplaats is gemonteerd een kenteken krijgen? Nee. 1-Assige motorijtuigen zijn uitgezonderd.
1.21 Mijn trekker is 110 cm breed moet ik deze dan toch registreren? Ja, elke trekker die op de wegkomt moet geregistreerd worden. uitzondering zijn trekkers die gebruikt worden als trekker van fruitwagentje tussen 1-7 en 30-11.
MMBS
1.22 Hoe zit het met auto’s die een mmbs kenteken hebben? Als deze voertuigen al een registratie hebben kan deze omgezet worden in de conversie periode ( tot 1-1-2022 ) nieuwe voertuigen of het terugzetten naar MMBS is niet meer mogelijk.
1.23 Is een quad gebruikt in de landbouw een voertuig met beperkte snelheid? In de conversieperiode kan dit voertuig zo geregistreerd worden. bij nieuwe Quads is het niet meer mogelijk.

Problemen bij registratie

Nr Vraag Antwoord
Rondom de registratie
2.1 Ik heb geen internet en email, hoe kan ik dan registreren? Het is mogelijk om de trekker registratie op een regionale RDW kantoor middels een ingevuld  formulier (3E 1899f ) te regelen. De kosten voor schriftelijk registreren zijn gelijk aan de digitale registratie.
Je kunt natuurlijk ook iemand anders vragen om je te helpen bij het registreren zolang je er maar voor zorgt dat de trekker op naam komt van de eigenaar.
2.2 Wat moet er ingevuld worden bij handelsbenaming, is dat hetzelfde als type? De handelsbenaming staat over het algemeen aangegeven aan de buitenkant van het voertuig en het type op het typeplaatje. Het is voor bestaande trekkers soms lastig maar met enig logisch nadenken kom je er wel. Overigens bij het invullen van het digitale registratieformulier worden er voorbeelden weergegeven.
2.3 Ik heb een trekker gekocht in België daar zit een kentekenplaat en papieren bij hoe moet ik deze nu registreren? Trekkers die geïmporteerd worden moeten voor toelating aangeboden worden bij de RDW die na keuring het voertuig zal registreren en hierop een kenteken afgeven. In de conversie periode kun je de trekker nog wel registreren zonder de import te melden maar na 1-1-2022 is dat niet meer mogelijk. Als een trekker met kenteken wordt verkocht voor export dan moet het kenteken worden ingeleverd bij de RDW. er moet dan ook vastgesteld worden dat het voertuig is geëxporteerd.
2.4 Welk kenteken moet ik aanvragen voor een ruwterrein heftruck? Kijk op de beslissingsboom, een ruwterrein heftruck valt onder de categorie Z
2.5 Moet de trekker geregistreerd worden op de naam van de eigenaar of mag dit ook op een bedrijf? Ja de registratie mag op naam van een bedrijf maar er is op dit moment nog wel een probleem m.b.t. maatschappen omdat bij wet een voertuig niet op naam van een maatschap geregistreerd kan worden. er wordt aan een reparatie van de regelgeving gewerkt (24-6-2021) dus in de toekomst is direct registreren op de maatschap mogelijk. pragmatische oplossing nu is toch te registreren op een van de maten uit de maatschap. nadat de wet is aangepast kan dan de trekker of voertuig overgeschreven worden naar de maatschap.
2.6 Wat is de maximumconstructiesnelheid? Is dat de snelheid die ik kan rijden? De maximumconstructiesnelheid is de snelheid die de fabrikant opgeeft. In feite is het voertuig daarop goedgekeurd bij 1e toelating op de weg. De snelheid die je met een trekker mag rijden is maximaal 40 km/h op wegen waar je ook 40 km/h mag rijden. Dus bij rijden in een 30 km zone mag je natuurlijk maar 30 km/h rijden.
2.7 Ik weet het bouwjaar van mijn trekker bij benadering is dat ook goed? Ja dat mag indien het jaartal ook overeenkomt met de databeses die de RDW gebruikt. Via de fabrikant en verschillende oldtimer websites zijn bouwjaren gekoppeld aan VIN nummers beschikbaar.
2.8 Mijn oldtimer heeft onderdelen van een donortrekker die jonger is welk bouwjaar moet ik dan aanhouden? Het bouwjaar van het deel waar het VIN nummer is ingeslagen is leidend
2.9 Ik heb twee oldtimer trekkers en de bedoeling is om hiervan weer een rijdende trekker te maken hoe moet ik deze dan nu registreren? Het vast deel waar het VIN nummer is ingeslagen moet je nu in elk geval registreren. Als de 2e trekker nooit meer wordt opgebouwd dan hoef je deze nu niet te registreren. Maar denk je dat deze ooit ook nog als trekker wordt gebruikt dan is beide registreren nu het beste. let op ga je een trekker met kenteken slopen dan moet je het kenteken laten vernietigen.
2.10 Mijn trekker is in revisie en ik kan dus geen foto maken van de complete trekker? Dat is lastig want in feite mag je een trekker alleen registreren als deze volledig voldoet aan de eisen die gesteld zijn bij de 1e toelating. Pragmatisch is om de trekker nu wel te registreren met foto van ingeslagen VIN nummer.
2.11 Mijn Fiat blijkt eigenlijk een UTB te zijn mag ik deze wel als Fiat blijven rijden? In een dergelijke situatie zal de RDW een onderzoek instellen om de waarheid boven tafel te krijgen. Eventueel komt de RDW op locatie. Als het daadwerkelijk een UTB is dan zal er een kenteken afgegeven worden met merk UTB.
2.12 Waarom wordt het gewicht van het voertuig niet vermeld en wat voor gevolgen heeft dit bij gebruik van het voertuig in het buitenland? Bij nieuwe voertuigen zijn vanaf 1-1-2021 de gewichten opgenomen. In de conversie periode is het gewicht geen verplicht veld voor de oudere voertuigen. Nederland heeft hiervoor gekozen om de registratie zo eenvoudig mogelijk te maken.
VIN nummer ( Voertuig Identificatie Nummer )
2.13 Ik kan het VIN nummer niet vinden, wat nu? Probeer via vrienden, of uit de lijsten van de Fehamec, OTMV te vinden waar het nummer moet staan. Als er echt niets te vinden is zal er een VIN nummer ingeslagen moeten worden door de RDW.
2.14 Er staat een VIN nummer maar de RDW geeft aan dat dit niet klopt? Er zal dan nader onderzoek gedaan moeten worden wat de waarheid is. Eventueel gaat RDW naar de eigenaar om vast te stellen op welke manier het voertuig te identificeren is.
2.15 Wie mag een VIN nummer inslaan in het voertuig? De fabrikant zal bij een nieuw voertuig het VIN nummer inslaan. Als er nu geen VIN nummer is te vinden mag het alleen ingeslagen worden door de RDW.
Ontheffing
2.16 Hoe werkt het om een ontheffing te krijgen voor afmetingen? Dat is momenteel nog voorbehouden aan de wegbeheerder die aan gebruikers een vrijstelling geeft om met voertuigen die langer, breder, hoger of zwaarder zijn dan toegelaten over de weg te rijden waarvan hun beheerder zijn. In de praktijk kan het voorkomen dat een bedrijf bij meerdere wegbeheerders een ontheffing moet vragen. naar verwachting zal in 2023 er een loket zijn waar je een ontheffing kunt aanvragen.
Doorlooptijd en registratie
2.17 Het komt voor dat er een lange tijd zit tussen registreren en afgifte van het kenteken hoe gaat dat aan het eind van 2021 In het conversie jaar mag je door blijven rijden met het voertuig zonder kentekenplaat. Vanaf 1-1-2022 moet er een kentekenplaat op het voertuig aangebracht zijn. Als het kenteken pas op 31-12-2021 wordt aangevraagd mag je met het voertuig niet meer rijden tot het moment dat het kenteken is afgegeven en de kentekenplaat op het voertuig is gemonteerd.
2.18 Wat als er een fout is gemaakt? Voorbeeld het VIN nummer is verkeerd overgenomen? Het is mogelijk om dit te corrigeren. Neem hiervoor contact op met de RDW
Rondom de kentekenplaat
2.19 Welke kenteken platen mag ik allemaal voeren? In basis dient een gele kentekenplaat gebruikt te worden. bij trekkers van voor 1978 mag een blauwe plaat worden gebruikt. Voor trekkers zijn 3 afmetingen toegestaan.
2.20 Is kentekenplaatverlichting verplicht? Bij oude trekkers is de kentekenplaatverlichting niet verplicht. Bij de nieuwe trekkers waar in de cabine kentekenplaat verlichting af fabriek is aangebracht is het verplicht.
2.21 Mag de afgeknotte driehoek op de trekker blijven? Deze mag op de trekker blijven.
2.22 Waar moet de kentekenplaat bevestigd worden? De kentekenplaat moet in het midden of links van het midden aan de achterkant gemonteerd worden. de kentekenplaat moet goed zichtbaar zijn als je achter de trekker of voertuig staat.
2.23 Welke kentekenplaat en waar moet deze zitten in het buitenland? In het buitenland gelden afwijkende eisen voor kentekenplaten. Als er zowel voor als achter een kentekenplaat gevoerd moet worden dan mag op een in Nederland geregistreerd voertuig een witte volgplaat voorop gemonteerd worden.
2.24 Ik heb zowel aan de voorkant als achterkant een gele GV plaat mag ik deze blijven gebruiken? Er mag bij een landbouwvoertuig slechts een gele kentekenplaat afgegeven worden en gevoerd worden op het voertuig. Als je 2 gele GV platen hebt moet er 1 ingeleverd worden en vervangen door een witte.
2.25 Welke kentekenplaat moet er achterop een landbouwwagen? Een wagen met een constructiesnelheid lager dan 25 kh/h krijgt een witte volgplaat van het trekkende voertuig of van een ander trekkend voertuig als het maar van dezelfde eigenaar is.
Bij een contructiesnelheid boven de 25 km/h moet de aanhanger geregistreerd worden en krijgt een eigen kentekenplaat.
2.26 Waar moet de kentekenplaat worden bevestigd met een trekker die voorzien is van een omkeerinrichting? De gele kentekenplaat monteren op de achterkant van de meest waarschijnlijke rijrichting van de trekker. Er kan dan een witte op de voorkant worden gemonteerd zodat bij omgekeerd rijden er aan de achterkant toch een kentekenplaat zichtbaar is.
Hulp
2.27 Kan de OTMV afdeling mij helpen bij de registratie? Ja, OTMV afdelingen kunnen leden helpen bij het verzamelen van de gegevens om te kunnen registreren en ook bij het daadwerkelijk registreren via de website van de RDW.
2.28 Kan de RDW bij mij langskomen voor registratie? Nee, RDW zal niet langskomen voor de eerste registratie. Pas bij problemen kan de RDW eventueel op locatie onderzoek uitvoeren.
2.29 Via Mechanisatiebedrijven ? Ja, er zijn mechanisatiebedrijven die helpen om je voertuig te registreren, je moet hiervoor een vergoeding betalen maar dan is het wel geregeld.

Wat moet je doen na registratie?

Vraag Antwoord
Kopen en verkopen
Wat moet ik doen als ik pas in 2022 een trekker ga registreren? Dan ga je met de trekker naar een RDW kantoor en wordt
Als ik in 2022 een trekker koop zonder kenteken moet ik die dan registreren? Meest praktisch is dat je aan de verkoper vraagt om de trekker eerst te registreren en te voorzien van een kenteken. Je weet dan voor de koop dat het duidelijk is dat de trekker eigendom is van de verkoper en dat er niets mee aan de hand is (niet opgenomen in register van gestolen voertuigen). als de verkoper dat niet wil moet je met een eigendomsbewijs en een ingevuld registratieformulier naar de RDW om de registratie uit te laten voeren. In basis moet je de trekker dan ook tonen.
Als ik een trekker in 2022 zonder kenteken wil verkopen welke procedure volgt er dan? Zie antwoord bij 4.2
Hoe kun je een kenteken op de trekker overschrijven naar een nieuwe eigenaar? Dit kan zoals bij het overschrijven van een auto. Op een postkantoor, bij geregistreerde mechanisatiebedrijven en bij kantoren van de RDW. Binnen 28 dagen na overschrijven moet de trekker via een verzekeraar aangemeld zijn als verzekerd.
Ik heb een trekker die ik ga slopen in onderdelen wat moet ik dan doen met het kenteken? Je moet dan contact opnemen met de RDW. Belangrijk is dat het deel waar het VIN nummer is ingeslagen daadwerkelijk wordt vernietigd en niet wordt hergebruikt.
Waarom is er maar 1 jaar als conversieperiode aangehouden? RDW wil in een relatief korte periode alle voertuigen registreren en daarna overgaan tot de standaard werkwijze bij registratie van voertuigen.
Im- en export
Kun je nu een trekker kopen in Duitsland en dan in Nederland registreren? In de praktijk kan dit tot 31-12-2021 vrij gemakkelijk. Belangrijk is dan wel dat de trekker in Duitsland uit de registratie is gehaald en bij de trekker een vrijwaardingsdocument is gevoegd.  M.a.w. het kenteken is ingeleverd bij de Duitse RDW. Na 31-12-2021 moet je met deze trekker langskomen bij de RDW die een keuring zal uitvoeren en gebaseerd op de de uitkomst wordt een kenteken afgegeven. hierbij is een kopie van het vrijwaardingsbewijs nodig om aan te kunnen tonen dat de trekker rechtmatig van eigenaar – land is gewisseld. belangrijk is wel dat een voertuig dat je invoert in Nederland voldoet aan de eisen die Nederland stelt aan dergelijke voertuigen. b.v. een voermengwagen kan een Frankrijk aan andere eisen moeten voldoen dan in Nederland. als de eisen strenger zijn dan in Nederland zal er waarschijnlijk geen probleem zijn maar als de eisen daar minder zijn zal de RDW het voertuig niet goed keuren en dus ook geen kenteken afgeven.
Kun je buitenlandse kentekens overschrijven naar Nederlandse kentekens? Nee, de buitenlandse eigenaar moet zijn kenteken inleveren in zijn eigen land. De trekker wordt naar Nederland geëxporteerd. In Nederland gaat de koper met de trekker en een eigendomsbewijs ( factuur) naar de RDW voor registratie.
Als ik mijn trekker verkoop aan iemand in het buitenland wat doe ik dan met het kenteken? Samen met de koper ga je naar een loket van de RDW. Daar wordt de trekker overgeschreven. Je ontvangt dan een vrijwaardingsbewijs.
Het kentekenbewijs
Mag ik een kopie van het kentekenbewijs  in de trekker leggen en het originele kaartje thuis in de kluis leggen? In Nederland is het verplicht het daadwerkelijke kentekenbewijs bij je te hebben. De praktijk moet uitwijzen of de handhaving hierop streng zal zijn.
Als ik het kentekenbewijs kwijt ben wat moet ik dan doen? Bij de RDW kan een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd.
Schorsen
Hoe gaat het schorsen van voertuigen? Zelfde regeling als met een auto. Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u deze voor 1, 2 of 3 jaar schorsen. Tijdens de schorsing mag uw auto niet op de openbare weg staan of rijden. U hoeft in die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Ook hoeft uw auto dan niet verzekerd en APK-goedgekeurd te zijn. Schorsen kan online of via een loket.

Wat moet je doen na registratie?

Nr Vraag Antwoord
Kopen en verkopen
4.1 Wat moet ik doen als ik pas in 2022 een trekker ga registreren? Dan ga je met de trekker naar een RDW kantoor en wordt
4.2 Als ik in 2022 een trekker koop zonder kenteken moet ik die dan registreren? Meest praktisch is dat je aan de verkoper vraagt om de trekker eerst te registreren en te voorzien van een kenteken. Je weet dan voor de koop dat het duidelijk is dat de trekker eigendom is van de verkoper en dat er niets mee aan de hand is (niet opgenomen in register van gestolen voertuigen). als de verkoper dat niet wil moet je met een eigendomsbewijs en een ingevuld registratieformulier naar de RDW om de registratie uit te laten voeren. In basis moet je de trekker dan ook tonen.
4.3 Als ik een trekker in 2022 zonder kenteken wil verkopen welke procedure volgt er dan? Zie antwoord bij 4.2
4.4 Hoe kun je een kenteken op de trekker overschrijven naar een nieuwe eigenaar? Dit kan zoals bij het overschrijven van een auto. Op een postkantoor, bij geregistreerde mechanisatiebedrijven en bij kantoren van de RDW. Binnen 28 dagen na overschrijven moet de trekker via een verzekeraar aangemeld zijn als verzekerd.
4.5 Ik heb een trekker die ik ga slopen in onderdelen wat moet ik dan doen met het kenteken? Je moet dan contact opnemen met de RDW. Belangrijk is dat het deel waar het VIN nummer is ingeslagen daadwerkelijk wordt vernietigd en niet wordt hergebruikt.
4.6 Waarom is er maar 1 jaar als conversieperiode aangehouden? RDW wil in een relatief korte periode alle voertuigen registreren en daarna overgaan tot de standaard werkwijze bij registratie van voertuigen.
Im- en export
4.7 Kun je nu een trekker kopen in Duitsland en dan in Nederland registreren? In de praktijk kan dit tot 31-12-2021 vrij gemakkelijk. Belangrijk is dan wel dat de trekker in Duitsland uit de registratie is gehaald en bij de trekker een vrijwaardingsdocument is gevoegd.  M.a.w. het kenteken is ingeleverd bij de Duitse RDW. Na 31-12-2021 moet je met deze trekker langskomen bij de RDW die een keuring zal uitvoeren en gebaseerd op de de uitkomst wordt een kenteken afgegeven. hierbij is een kopie van het vrijwaardingsbewijs nodig om aan te kunnen tonen dat de trekker rechtmatig van eigenaar – land is gewisseld. belangrijk is wel dat een voertuig dat je invoert in Nederland voldoet aan de eisen die Nederland stelt aan dergelijke voertuigen. b.v. een voermengwagen kan een Frankrijk aan andere eisen moeten voldoen dan in Nederland. als de eisen strenger zijn dan in Nederland zal er waarschijnlijk geen probleem zijn maar als de eisen daar minder zijn zal de RDW het voertuig niet goed keuren en dus ook geen kenteken afgeven.
4.8 Kun je buitenlandse kentekens overschrijven naar Nederlandse kentekens? Nee, de buitenlandse eigenaar moet zijn kenteken inleveren in zijn eigen land. De trekker wordt naar Nederland geëxporteerd. In Nederland gaat de koper met de trekker en een eigendomsbewijs ( factuur) naar de RDW voor registratie.
4.9 Als ik mijn trekker verkoop aan iemand in het buitenland wat doe ik dan met het kenteken? Samen met de koper ga je naar een loket van de RDW. Daar wordt de trekker overgeschreven. Je ontvangt dan een vrijwaardingsbewijs.
Het kentekenbewijs
4.10 Mag ik een kopie van het kentekenbewijs  in de trekker leggen en het originele kaartje thuis in de kluis leggen? In Nederland is het verplicht het daadwerkelijke kentekenbewijs bij je te hebben. De praktijk moet uitwijzen of de handhaving hierop streng zal zijn.
4.11 Als ik het kentekenbewijs kwijt ben wat moet ik dan doen? Bij de RDW kan een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd.
Schorsen
4.12 Hoe gaat het schorsen van voertuigen? Zelfde regeling als met een auto. Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u deze voor 1, 2 of 3 jaar schorsen. Tijdens de schorsing mag uw auto niet op de openbare weg staan of rijden. U hoeft in die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Ook hoeft uw auto dan niet verzekerd en APK-goedgekeurd te zijn. Schorsen kan online of via een loket.

Vragen in  de chat

Nr Vraag Antwoord
1 Geachte medewerkers RDW en OTMV bestuur. Ik begrijp niet wat het probleem is wanneer je over 3 of 5 of 10 jaar een trekkers alsnog wilt registreren. Want de gemiddelde hobbyist heeft die van plan is om met een trekker te gaan rijden maakt de remmen, verlichting en stuurderij zo goed in orde omdat hij zelf ook niet aan de kant van de weg wil staan toch? Dus als je dan bij de RDW komt met een antieke trekker die technisch perfect in orde is waarom zou dan de RDW geen kenteken willen geven? Als je na 31-12-2021 een trekker wilt registreren en de trekker voldoet aan de van toepassing zijnde toelatings- en permanente voertuigeisen (de eisen die horen bij de Datum Eerste Toelating) dan zal de RDW een kenteken afgeven. Voor oude voertuigen betekent dit in de praktijk dat ze moeten voldoen aan de permanente eisen waaraan ze toch al moeten voldoen. Echter de kosten zijn dan wel aanmerkelijk hoger dan bij registratie gedurende het conversiejaar.
2 Is kenteken verlichting verplicht op LBT en kiepers en VUS Voertuigen die voor 1-1-2020 op de weg zijn gekomen hoeven geen kentekenverlichting te hebben. Als de kentekenverlichting wel is aangebracht moet deze wel gebruikt worden. voertuigen die na 1-1-2020 op de weg zijn gekomen hebben kentekenverlichting.
3 Komt er een samenvatting van deze talkshow? De talkshow is opnieuw te bekijken, code hiervoor is op te vragen bij secretaris@otmv.nl
4 Ik ben in het bezit van 20 tractoren met kenteken waarvan er 10 nooit op de openbare weg komen wat gebeurt er als ik de 10 tractoren die nooit buiten komen ook niet verzeker Er zijn 2 mogelijkheden om niet aan de verzekeringsplicht te hoeven voldoen. 1. De voertuigen niet registreren. Maar dan kun je er nooit mee rijden op de openbare weg tenzij ze op een later moment alsnog geregistreerd worden (veel duurder). 2. Voertuigen registreren tijdens de conversie en vervolgens schorsen. Dan vervalt de verzekeringsplicht.
5 Vraag: Een vriend van mij heeft een trekker waarmee hij niet op de weg komt, hij had deze trekker tot op heden ook niet verzekerd. Nu heeft hij sinds mei dit jaar toch de kentekening geregeld en wil hij ook met deze trekker de weg op. Kan hij nu een boete krijgen (van de RDW), omdat de trekker in de periode mei – heden niet verzekerd was? Binnen 28 dagen na afgifte van het kenteken moet het voertuig verzekerd zijn. Als via de verzekeraar deze verzekering niet is aangemeld bij de RDW kan er een boete worden opgelegd. In het conversie jaar zal hierbij enige coulance worden gehanteerd. Vanaf 1-1-2022 volgt automatisch een boete bij niet verzekeren binnen 28 dagen.
6 Hoe bepaal je de constructiesnelheid? Dit wordt bepaald door de fabrikant. Als de constructiesnelheid wordt aangepast zal de RDW de nieuwe constructiesnelheid moeten vaststellen en aanpassen in het voertuigregister. Bij trekkers (oldtimers) die je nu laat registreren en die een afwijkende constructiesnelheid hebben is het verstandig de huidige maximale snelheid op te geven als constructiesnelheid.
7 Uit de afdeling ZHZ-Zeeland kwam deze vraag aan Overwater: we begrepen dat nu voor iedere extra trekker € 12 (per jaar?) administratiekosten moet worden betaald, bovenop de premie. Vanwaar deze hoge kosten en kunnen we eventueel via een collectief via de OTMV gunstiger voorwaarden krijgen? Voor de eerste tractor die gekentekend is, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor elke volgende tractor wordt jaarlijks € 12,10 in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat Overwater Assurantie kosten maakt voor het aanmelden van de kentekens bij de RDW, er jaarlijks een groene kaart afgegeven wordt maar ook omdat automatiseringskosten stijgen. De hogere kosten worden doorbelast. Iedere  eigenaar van een tractor, al dan niet lid van een oldtimer vereniging, betaalt deze premie.
8 Wat te doen als de trekker door aanpassing aan de transmissie een hogere snelheid kan halen dan origineel? In de toekomst moeten deze aanpassingen gemeld worden bij de RDW die dan de nieuwe snelheid moet vaststellen en aanpassen in het kentekenregister.
9 heb bemester tank deze wil gaan registreren, als hier een bemester achter hangt moet dan de plaat aan de bemester of als ie aan de tank zit is dat voldoende De kentekenplaat moet bevestigd worden op het vaste deel van het voertuig (tank). Als deze door de bemester aan het zicht wordt onttrokken moet op de bemester een witte volgplaat worden gemonteerd.
10 Dus een oude trekker die niet harde wil dan 25km hoeft geen kenteken plaat hebben??? Tot 1-1-2025 hoeven trekkers met een constructiesnelheid lager dan 25 km/h geen kentekenplaat te voeren. Het is overigens wel slim om dit nu direct na ontvangst van het kenteken uit te voeren.
11 Welk kenteken moet een niet geregistreerde aanhangwagen voren als persoon A, de chauffeur de trekker geleend heeft van persoon B en de aanhangwagen geleend heeft van persoon C. ? Het trekkende voertuig is hierbij leidend. De aanhanger moet het volgnummer voeren dat gelijk is aan het kentekennummer van de trekker of gelijk is met een kentekennummer dat te herleiden is naar de eigenaar van het trekkende voertuig.
12 Mag de afgeknotte 3hoek weg nadat er een kenteken op zit? Ja, de afgeknotte driehoek is dan niet meer verplicht. Bij trekkers en aanhangers, vooral met contructiesnelheid onder de 25 km/h is het wel verstandig deze platen te laten zitten. Je valt dan eerder op als een voertuig dat langzaam rijdt.
13 Hoe kan ik een aanhanger registreren die tot 40km/h gaat rijden en geen vin nummer heeft. Via de bouwer of de RDW de aanhanger alsnog laten voorzien van een VIN nummer. Belangrijk hierbij is dat de contructiesnelheid van het voertuig ook 40 km/h uur is. ( ook de banden!)
In het conversiejaar kun je ook eigenbouw opgeven
14 als de trekker 40 km kan mag er dan een werktuig achter met een volgplaat als ik dan niet harder rijdt dan 25 km Ja dat mag.
15 Je krijgt slechts één gele GAIK kentekenplaat. Wanneer een trekker een bouwjaar heeft van vóór 1-1-1978 mag je blauwe platen voeren. Hoeveel blauwe platen mogen er gemaakt worden? Hierover zijn nogal wat onduidelijkheden Per kenteken wordt een gele of een blauwe kentekenplaat afgegeven. Witte platen kunnen onbeperkt worden afgegeven.
16 Een schorsing kost normaal elk jaar opnieuw weer geld bij de RDW. Gaat dat voor trekkers ook gelden als je ze geschorst hebt ? Je kunt trekkers voor 1 of 3 jaar schorsen ( en daarna verlengen ) specifiek voor eigenaren met meer trekkers is er een regeling over de kosten. Zie website van de RDW: verzamelaarsregeling
17 moeten 2 wielige tractoren met een aanhanger ook een kenteken dragen? Nee, tweewielige trekkers zijn uitgezonderd (1-assig motorrijtuig).
18 Een getrokken werktuig bijv.  getrokken veldspuit/ aardappelrooimachine, zonder geremde as, heeft dit werktuig ook een eigen kenteken nodig? Als de machine een constructiesnelheid heeft lager dan 25 km/h is er geen kenteken nodig. Let op je mag er dan ook niet harder mee rijden. Ook niet las de trekker 40 km/h kan rijden.
19 Hoe zit het met het laadvermogen van een aanhanger die niet geremd is? De fabrikant bepaalt de technische limieten van voertuigen. Dus de fabrikant bepaalt bij een ongeremde aanhangwagen hoe zwaar deze mag zijn en tot welke snelheid. Ongeremd zal betekenen dat de maximale constructiesnelheid niet hoger zal zijn dan 25 km/h.
20 hoe te handelen als op de trekker of werktuig geen type plaatje te vinden is? Als er geen VIN nummer is ingeslagen dan kun je aan de fabrikant vragen om alsnog een VIN nummer in te slaan. Als dat niet kan of men wil dat niet dan is in Nederland de RDW aangewezen om een voertuig te voorzien van een VIN nummer.
21 Sluit mij aan bij de vraag van de heer  FG Jansma , kan de wet niet aangepast worden   door 1 x te schorsen tot weder  ingebruikname ? Volgens huidige wetgeving kan dat niet. OTMV zal deze vraag meenemen in overleg met de Fehamec.
22 Mag de driehoek van de trekker af per 1 jan. 2020 of mag dit pas als het nieuwe kenteken erop komt? Zodra de kentekenplaat op het voertuig is gemonteerd mag de afgeknotte driehoek verwijderd worden.
23 Registreren op een maatschap kan pas vanaf medio 2022, wil dat zeggen dat je dus dubbele kosten maakt door voor 31 december te registreren om een apk-keuring te voorkomen? Nu registreren op naam van een van de maten uit de maatschap en zodra de wetgeving is aangepast het voertuig laten overschrijven.
24 Hoe zit het als een stichting een aantal trekkers heeft? Een stichting heeft geen Digid code. Zelfde als maatschap Dit betreft een leemte in de wet waarvoor nog een oplossing gevonden moet worden. Bij een maatschap wordt de het voertuig door een van de maten van het bedrijf het kenteken op naam gezet waarna de verzekering op naam van de maatschap wordt aangevraagd. In het acceptatieproces is dit bij ons geen probleem. Voor stichtingen is het advies dit op een gelijke wijze te doen en middels een toelichting kan dit doorgegeven worden dat de tenaamstelling van de verzekering en de geregistreerde verschillen.
25 Andere vraag, wanneer moet de bestuurder de veiligheidsgordel gebruiken? Als hij aanwezig is in het voertuig. Veiligheidsgordel is verplicht bij trekkers vanaf 1-1-2020 als er bij werkzaamheden gevaar is voor kantelen. Nieuwe trekkers hebben deze gordels standaard. Het verplicht gebruiken vloeit voor uit de Arbo wetgeving.
26 Een kennis van mij woont in Duitsland, de tractor staat bij zijn oom in Nederland.! Voertuig moet geregistreerd worden waar de eigenaar/houder meer dan de helft van het jaar woonachtig is. In dit geval dus in Duitsland.
27 Heb je aan de voorkant van een trekker een kentekenplaat nodig als je in België bent? En wat voor kentekenplaat? Ja, in België is het voeren van 2 kentekenplaten verplicht. Aan de voorkant kan een witte volgplaat worden gemonteerd als je met de trekker in België rijdt.
28 Hoe gaan jullie om met het feit dat er nu maar 1 kentekenplaat op de achterzijde komt en de witte aan de voorzijde maar deze trekker ook in Oostenrijk komt op evenementen en daar dan ook op de openbare weg komt. Dit als voorbeeld, geld voor meerdere landen. In Europa is de afspraak gemaakt dat trekkers met een Nederlands kenteken bij rijden in het buitenland een witte volgplaat voorop zullen voeren.
29 het zelfde geld voor een éénmanszaak die kunnen ook niet registreren In de Wegenverkeerswet is geregeld dat voertuigen geregistreerd kunnen worden op rechtspersoon, maar niet op maatschap en eenmanszaak.
30 Een kennis van mij woont in Duitsland, de tractor staat bij zijn oom in Nederland.

Kan hij de tractor in Nederland registreren?

Nee, het gaat om waar de eigenaar/houder van het voertuig woont.
31 Klopt John Veldman, je kunt eigenlijk alleen een voertuig registreren op een bv via de e-herkenningsfunctie. Voor een eenmanszaak en maatschap moet je het via persoonlijke Digid doen Klopt.
32 ik hoorde dat als je een blauwe plaat op je trekker hebt (mijn trekker is van 1952) dat je dan toch ook de afgeknotte driehoek blijven voeren Nee. Als er een retro reflecterende kentekenplaat bevestigd is is een afgeknotte driehoek niet verplicht.
33 Moeten we straks ook wegenbelasting gaan betalen voor de individuele trekker? Nee dat is niet voorzien in de huidige wetgeving maar dat is geen garantie voor de toekomst.
34 een vof heeft diverse machines en trekkers verzekerd op de naam van de VOF. hoe registreer ik nu de voertuigen via de RDW. mag dat op 1 van de vennoten! Hier lopen 2 zaken door elkaar. Het voertuig registreren en het voertuig verzekeren. Je kunt een voertuig registreren op VOF. Zodra een voertuig geregistreerd is moet een motorvoertuig op kentekenniveau verzekerd worden. De verzekering kan op naam staan van de VOF.
35 De wegenverkeerswet is mede gebaseerd op het gewicht van een voertuig. Waarom wordt dit niet vermeld op het kenteken? Wat zijn de consequenties wanneer je met een trekker in het buitenland komt? Bij nieuwe voertuigen vanaf 1-1-2021 wordt het gewicht vermeld op het kenteken. In de conversieperiode is er voor gekozen om dat bij al in gebruik zijnde voertuigen niet op te nemen.
36 onderzoek duurt van lang en gaat langzaam. na een maand vervalt de aanvraag , hoe gaan jullie daar nu mee om Hier wordt soepel mee omgegaan
37 Wat als ik een schamelwagen achter de trekker heb hangen  die al een registratie bij de RDW heeft voor snelverkeer. mag dit nog? Ja dat mag.
38 rups voertuigen zoal bulldozers kunnen niet op de weg welke regels gelden daar voor? Rupsvoertuigen die op de openbare weg mogen rijden moeten geregistreerd worden. Ook onverharde wegen zijn openbare weg.
39 wat moet je doen als het type plaatje niet meer leesbaar is? Contact opnemen met de RDW.
40 Geachte medewerkers RDW en OTMV bestuur. Ik begrijp niet wat het probleem is wanneer je over 3 of 5 of 10 jaar een trekkers alsnog wilt registreren. Want de gemiddelde hobbyist heeft die van plan is om met een trekker te gaan rijden maakt de remmen, verlichting en stuurderij zo goed in orde omdat hij zelf ook niet aan de kant van de weg wil staan toch? Dus als je dan bij de RDW komt met een antieke trekker die technisch perfect in orde is waarom zou dan de RDW geen kenteken willen geven? Zie antwoord op regel 2
41 Hoe moet ik een County registeren?… Deze tractor is opgebouwd uit Ford componenten. En heeft een eigen County- Vin nr. Deze is te vinden op het type-plaatje. Maar op de Chassis staat het Ford-nr. ingeslagen. Welke moet ik nu gebruiken??  “County staat op de motorkap”. Het County VIN opgeven en een foto van het typeplaatje maken.
42 Verzekering: welk percentage van de verzekerde trekkers zijn reeds ingeschreven in de WAM Op 24-6 ongeveer 37% geregistreerd en 27% aangemeld in WAM
43 Als de serienummer weg is van de oude trekker , wat moet ik dan in vullen????? Als er geen VIN nummer is ingeslagen dan is in Nederland de RDW aangewezen om een voertuig te voorzien van een VIN nummer.
44 Bij een verzekering van Overwater zijn al mijn trekkers verzekerd. Kan de RDW dit als zodanig registreren zodat ik niet elke trekker apart moet aanmelden en daarmee kan het “tientje van Overwater” vervallen. Zoals het nu gaat is het een onzinnige administratie en een onnodige kostenpost voor de hobbyist. In wet is vastgelegd dat elk motorvoertuig met een kenteken verplicht voor WAM verzekerd moet zijn. De verzekeraar zal per trekker (voertuig) een verzekeringsbewijs opstellen en afgeven.
45 we horen veel en het is niet allemaal te onthouden. Veel info is terug te vinden op www.rdw.nl.
46 Als een kip wagen merk en type bekend is. Geen type plaatje en geen vin nummer. Fabrikant bestaat niet meer..wagen is uit 1978. Wat nu om gele plaat te krijgen Als er geen VIN nummer is ingeslagen dan is in Nederland de RDW aangewezen om een voertuig te voorzien van een VIN nummer.
47 is het mogelijk om de stappen die je moet ondernemen voor aanvragen ook op schrift te ontvangen of in de volgende pionier? Op de OTMV website staat veel informatie over registreren van oldtimer trekkers
48 Een trekker die al geregistreerd is en een kenteken heeft gekregen blijkt nu dat het vin nummer niet juist is overgenomen op de kentekencard. Hoe gaan we hier mee om? Via de RDW kan een wijziging – correctie aangebracht worden.
49 Bij een terreinheftruck is geen vin te vinden, heb op 5 mei de foto’s van de truck opgestuurd, nog steeds geen bericht terug  is Dan zal de zaak nog in behandeling zijn. Eventueel navraag doen via info@rdw.nl.
50 De aanvraag dan verlopen Nee, maar er ligt een stapeltje nog weg te werken aanvragen.
51 Ik heb diverse aanvragen gedaan, maar kon bij geen van alle het type invullen. Wel de handelsbenaming. Hoe kan dit? Bij oudere voertuigen zijn gegevens vaak onvolledig, omdat er nauwelijks eisen waren.
52 wat als er van een oldtimer tractor geen vin bekend is. Alsnog VIN laten inslaan door fabrikant of RDW.
53 wat is de reden dat er  jaarlijks 12 euro extra (buiten de polis) betaald moet worden per tractor  aan Overwater? Voor de eerste tractor die gekentekend is, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor elke volgende tractor wordt jaarlijks € 12,10 in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat Overwater Assurantie kosten maakt voor het aanmelden van de kentekens bij de RDW, er jaarlijks een groene kaart afgegeven wordt maar ook omdat automatiseringskosten stijgen. De hogere kosten worden doorbelast. Iedere  eigenaar van een tractor, al dan niet lid van een oldtimer vereniging, betaalt deze premie.
54 wanneer je nu over 5 jaar of 10 jaar een trekker op kenteken wilt zetten dan kan dat toch gewoon en wat kost dit? En wat moet je dan doen? Ja dat kan. Is wel duurder en moet via de RDW
55 Niet geregistreerde oldtimer trekkers blijven verzekerd tijden oldtimershows zoals Overwater zwart op wit heeft beschreven Tot 2025 is er een overgangssituatie van toepassing. De wettelijke richtlijnen worden gevolgd: alleen als voor een tractor geldt dat deze onder één van de uitzonderingen valt, blijft de algemene verzamelpolis van toepassing. Bij deelname aan een oldtimerevenement is het belangrijk of het terrein vrij toegankelijk is of niet. Alleen bij evenementen met een afgesloten terrein geldt na 2025 dat tractoren die niet op de openbare weg komen onder de oldtimer verzamelverzekering vallen.
56 kan er duidelijkheid verschaft worden over wat wel en niet mag met aanhangers tot 25km/u achter een trekker met een max snelheid van 40km/u, ook het max te trekken gewicht is niet vermeld op het kenteken hoe gaat de verzekering en politie hiermee om Aanhangwagens die voor 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen en een max. constructiesnelheid hebben van niet hoger dan 25 km/h hoeven niet geregistreerd te worden. Ze krijgen derhalve dus ook geen eigen kenteken en moeten een witte volgplaat voeren achter een trekker. Een dergelijke combinatie mag nooit sneller rijden dan 25 km/h. Ongeacht de snelheid van de trekker.
57 let op trekker moet een origineel bijrijder zitje /stoel hebben anders is bijrijder opzittende niet verzekert bij ongeval ,letsel Klopt
58 H. Booij. Ik heb een drietal aanvragen ingediend voor drie trekkers en drie kenteken cards gekregen. De handelsbenaming op de achterzijde is niet overgenomen terwijl dit wel bekend was bij de aanvraag. Wat is hiervan de oorzaak? en hoe ga ik hier mee om, corrigeren? Je kunt een wijzigingsformulier indienen
59 Heb nu trekkers, met een gele plaat, maar kom er nu achter dat een blauwe ook kan. Is dit om te ruilen?? Ja dit is om te ruilen. Tegen inlevering van de gele kentekenplaat kan een blauwe worden gemaakt.
60 Gewoon nieuwe platen kopen Evert
61 Vraag aan Overwater. Waarom 12,99 Voor de eerste tractor die gekentekend is, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor elke volgende tractor wordt jaarlijks € 12,10 in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat Overwater Assurantie kosten maakt voor het aanmelden van de kentekens bij de RDW, er jaarlijks een groene kaart afgegeven wordt maar ook omdat automatiseringskosten stijgen. De hogere kosten worden doorbelast. Iedere  eigenaar van een tractor, al dan niet lid van een oldtimer vereniging, betaalt deze premie.
62 blijven na 2025 niet geregistreerde oldtimer trekkers nog steeds verzekerd bij Overwater Ja
63 Overwater eerst 10,- euro toen 12,50 euro nu 12,99 euro binnen 1 jaar Voor de kosten vanaf de 2e gekentekende tractor was en is het € 10,00 exclusief assurantiebelasting en € 12,10 inclusief assurantiebelasting per jaar per tractor.
64 12,99 extra per voertuig. Heb geen polis voor de geregistreerde trekkers ontvangen, geen groene kaart voor de geregistreerde trekkers. Maar wel 12 euro moeten betalen. Overwater is zeker niet vies van geld verdienen. Volgens onze administratie zijn de poli bladen met de groene kaarten gemaild. Mogelijk zijn de e-mails als ongewenst c.q. spam aangemerkt. Is hier naar gekeken. Mocht hij deze niet ontvangen hebben dan wordt hij verzocht contact met ons op te nemen.
65 Overwater heeft toegezegd dat voertuigen ook na 2025 verzekerd blijven als ze niet geregistreerd zijn Tot 2025 is er een overgangssituatie van toepassing. De wettelijke richtlijnen worden gevolgd: alleen als voor een tractor geldt dat deze onder één van de uitzonderingen valt, blijft de algemene verzamelpolis van toepassing. Bij deelname aan een oldtimerevenement is het belangrijk of het terrein vrij toegankelijk is of niet. Alleen bij evenementen met een afgesloten terrein geldt na 2025 dat tractoren die niet op de openbare weg komen onder de oldtimer verzamelverzekering vallen.
66 Dit geldt dus voor vooroorlogse en langzame trekkers Tot 2025 is er een overgangssituatie van toepassing. De wettelijke richtlijnen worden gevolgd: alleen als voor een tractor geldt dat deze onder één van de uitzonderingen valt, blijft de algemene verzamelpolis van toepassing. Bij deelname aan een oldtimerevenement is het belangrijk of het terrein vrij toegankelijk is of niet. Alleen bij evenementen met een afgesloten terrein geldt na 2025 dat tractoren die niet op de openbare weg komen onder de oldtimer verzamelverzekering vallen.
67 moeten oldtimers dan ieder jaar opnieuw geschorst worden. wil ik geen boete ontvangen wam er is een regeling voor schorsen van oldtimer trekkers.
68 Hallo  ik heb 24 trekkers  waar van er 8 trekkers  mee op de openbare weg kom de rest doe ik niet registreren  want ik laat die keuren wanneer  die klaar is om op de weg te komen dan dat Dat mag, je kunt de gedurende het conversiejaar niet geregistreerde trekkers vanaf 1-1-2022 via een regionaal RDW kantoor registreren. Voertuigen worden dan wel eerst door de RDW gekeurd.
69 Klopt het dat met de oldtimerverzekering niet gewerkt mag worden met de oldtimer omdat de verzekering alleen is voor officiële evenementen e.d. . Bij grasmaaien op eigen terrein niet verzekerd ? De verzamel polis is bedoeld voor deelname aan shows, toertochten en evenementen. Een toertocht behoeft niet vanuit een vereniging te zijn; als verzekerden ‘s avond of in de vakantie zelf een ritje (met bevriende hobbyisten) willen maken dan valt dat onder de dekking.  Incidenteel hobbymatig gebruik is toegestaan, maar er mogen geen inkomsten mee behaald worden of bedrijfsmatige werkzaamheden mee verricht worden. Uitgaande dat met het grasmaaien bedoeld wordt rondom het huis dan wordt dat als incidenteel hobbymatig gezien.
70 Overwater heeft toegezegd dat voertuigen ook na 2025 verzekerd blijven als ze niet geregistreerd zijn

RV

Rutmer de Vries 19:59

Dit geldt dus voor vooroorlogse en langzame trekkers

Tot 2025 is er een overgangssituatie van toepassing. De wettelijke richtlijnen worden gevolgd: alleen als voor een tractor geldt dat deze onder één van de uitzonderingen valt, blijft de algemene verzamelpolis van toepassing. Bij deelname aan een oldtimerevenement is het belangrijk of het terrein vrij toegankelijk is of niet. Alleen bij evenementen met een afgesloten terrein geldt na 2025 dat tractoren die niet op de openbare weg komen onder de oldtimer verzamelverzekering vallen.
71 Een schorsing kost normaal elk jaar opnieuw weer geld bij de RDW. Gaat dat voor trekkers ook gelden als je ze geschorst hebt ? Voor oldtimer trekkers is een specifieke regeling, kijk op website RDW
72 Als ik een snelgang in een oldtimer Lanz Bulldog inbouw, hierdoor snelheidsverhoging van 25 –> 35 km/ uur. Moet ik dan de trekker opnieuw laten keuren bij RDW? Als de trekker op kenteken een contructiesnelheid heeft van 25 km/h dan zal via de RDW een andere constructiesnelheid in het register opgenomen moeten worden. Gedurende de conversieperiode kun je de trekker registreren met een constructiesnelheid van 35 Km/h
73 Hoe zit het met de tachograaf wanneer is die nu verplicht om te voeren? Grofweg: landbouwtrekkers met een max. constructiesnelheid van meer dan 40 km/h, die ingezet worden voor commercieel transport en die verder “van huis zijn” dan 100 km zijn tachograaf plichtig. De regeling is te vinden op de websites van ILenT.
74 RDW past na opsturen foto van type plaatje de handelsbenaming aan naar een benaming die niet op het type plaatje voor komt. Gaat dit problemen geven? Nee
75 Wat gebeurt er met aanhangwagens die geen eigen kenteken hebben na 2025 blijven deze onder de zelfde condities op de weg met max snelheid van 25 km/u ook na 2025? Het enige wat er op 1 januari 2025 verandert is dat alle landbouwvoertuigen die eerder geregistreerd waren tijdens de conversie periode en nog geen kentekenplaat hoefden te voeren (ze rijden niet sneller dan 25 km/h op de openbare weg) op dat moment alsnog een kentekenplaat moeten gaan voeren.
76 wat moet er dan gebeuren met de tractoren die inmiddels al rijden en 50km gaan? Als deze trekkers een constructiesnelheid hebben boven de 40 km/h is APK keuring verplicht. Let wel op de uitzondering.
77 blijven na 2025 niet geregistreerde oldtimer trekkers nog steeds verzekerd bij Overwater. Want dit hebben ze telefonisch en op papier toegezegd. Dus vooroorlogs materiaal blijft verzekerd tijdens shows? ?
78 wie of wat bepaald de max. constructiesnelheid van een aanhanger? Wel of geen remmen? De fabrikant bepaalt dit. De fabrikant bepaalt aan de hand van zijn eigen berekeningen en bevindingen een voertuig veilig en stabiel blijft. Vervolgens wordt dit aan de hand van wet- en regelgeving getoetst door een toelatingsinstantie zoals de RDW.
79 staat al op de OTMV site de lijst met waar het VIN nummer bij oude trekkers te vinden is? Deze komt vanaf 1-8-2021 op de website
80 kan dit ‘keuren’ op basis van gegevens bij keuring stations voor de RDW bij LMB die erkent is APK keuring vij LMB die door de RDW is erkent. Voor 1e toelating alleen keuren door de RDW
81 mag ik met een aanhanger met eigen kenteken die ook achter de auto mag dus snelverkeer ook met die zelfde aanhanger  35 km per uur rijden achter de trekker Ja, een snelverkeer aanhangwagen mag achter een trekker of MMBS/Mobiele machine. Andersom mag niet: dus geen landbouwaanhangwagen achter een snelverkeer motorvoertuig.
82 is er voor tweewielige trekkers met aanhanger ook een kentekenplicht Nee, eenassers zijn uitgezonderd
83 wat zijn de eisen voor registratie van een minitrekker Bij de snelheid boven de 6 km/h moet ook een minitrekker een kenteken hebben.
84 Bij een verzekering van Overwater zijn al mijn trekkers verzekerd. Kan de RDW dit als zodanig registreren zodat ik niet elke trekker apart moet aanmelden en daarmee kan het “tientje van Overwater” vervallen. Zoals het nu gaat is het een onzinnige administratie en een onnodige kostenpost voor de hobbyist. Registratie en verzekering staan in principe los van elkaar. Voertuigen registreren gaat op individuele basis. De identiteit van een voertuig moet vastgesteld worden en het VIN-nummer gecontroleerd.
85 Er zijn ook wettelijke eisen qua aslast, remmen, aanhangwagenkoppeling ed. Is het de verwachting dat de politie hier nu ook meer op handhaven doordat voertuigen geregistreerd zijn? Politie controleerde landbouwtrekkers en voertuigen al voor 2021. Of dit gaat veranderen is een vraag voor de politie.
86 Hoe moet ik een County registeren?… Deze tractor is opgebouwd uit Ford componenten. En heeft een eigen County- Vin nr. Deze is te vinden op het type-plaatje. Maar op de Chassis staat het Ford-nr. ingeslagen. Welke moet ik nu gebruiken?? “County staat op de motorkap”. Zie antwoord op regel 42
87 komt er een samenvatting van wat besproken is? Ja, de livestream is terug te kijken en op de website van RDW, AgriMedia, Overwater en OTMV blijven wij informatie plaatsen