De Algemene Ledenvergadering van de OTMV afd. Noord Brabant zal gehouden
worden op zaterdag 15 februari 2020. Locatie : zaal De Commerce,
Markt 5, 4756 AL Kruisland. De vergadering begint om 14:30 ( zaal open 14:00)

In de avond houden we ons leden en vrijwilligersfeest met een 3 gangen diner en aansluitend gezellig
samen zijn.

De eigen bijdrage voor het ledenfeest is € 25,00 pp. Per Lid mag 1 introducee deelnemen aan het leden en
vrijwilligers feest. Het feest begint om 18:00 en tot 21:30 is drank inbegrepen daarna via OTMV munten.
Opgeven voor ledenfeest door € 25,00 pp over te maken op de rekening van de OTMV afd. Noord Brabant
NL14 INGB 0004 9691 75

Opgeven kan tot 10 februari 2020. Bij betaling lidnummer en naam vermelden.