Over OTMV

De Oude Trekker en Motoren Vereniging is een landelijke Nederlandse vereniging met meer dan 6400 leden.

In september 1979 is de vereniging opgericht met de doelstelling:
“ De OTMV stelt zich ten doel dat historisch interessante trekkers, landbouwmachines, stationaire motoren en daarbij behorende
werktuigen worden verzameld en gerestaureerd”.

OTMV is lid van de Fehamec

Mede op initiatief van de OTMV is in 2016 de Fehamec opgericht.

Samen met andere verenigingen werken wij hier samen om de belangen van de leden op het gebied van het historisch agrarisch
erfgoed ( onze hobby ) te behartigen bij gesprekken met het rijk, provincie en gemeente.

Daarnaast wordt via de Fehamec op Europees gebied samengewerkt binnen het platform EFHAM.

Via deze link kom je op de website van de Fehamec

OTMV is lid van BHLD

Om ook internationaal op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van het historisch agrarisch erfgoed is de
BHLD lid van de OTMV en omgekeerd zijn wij lid van de BHLD. Bundesverband Historische Landtechniek Deutschland e.V.

Op de website van de BHLD veel informatie over het historisch agrarisch erfgoed in Duitsland