Privacyverklaring

 

Privacy en veiligheid

Als lid van de OTMV laat u persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen u graag wat wij

daarmee doen. Heeft u na het lezen van dit statement nog vragen, laat het ons dan weten via

de ledenadministratie.

 

Uw gegevens

De OTMV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u

aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming wordt behandeld. We verkopen ze niet. In bepaalde gevallen werken

we samen met andere partijen, u leest hieronder wanneer en waarom. Die partijen hebben

hun eigen privacybeleid en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij doen

ons uiterste best om waterdichte afspraken te maken over uw gegevens. Mocht u het gevoel

hebben dat er iets niet goed gaat, laat het ons dan weten via de ledenadministratie.

 

Wat doen we met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die

we van u ontvangen hebben. Hieronder onze redenen:

  • Ledenadministratie

Voor het goed laten functioneren van diverse systemen binnen de vereniging is het van

belang dat alle gegevens goed ingevuld zijn. Dit voor het indelen in de juiste afdelingen en

ook voor de financiële administratie.

Gegevens die wij zullen gebruiken zijn: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer,

Mailadres, Geslacht, Geboortedatum.

  • Automatische incasso

De contributie wordt automatisch afgeschreven. Wij gebruiken uw bankgegevens om dit door

de bank te laten regelen.

  • Ten behoeve van diverse afdelingen van onze vereniging.

Gegevens kunnen worden gebruikt bij wedstrijden of evenementen. Te denken valt aan adres

en telefoonnummer voor eventuele problemen, zodat wij het thuisfront kunnen berichten.

  • Wettelijke verplichting

Het kan zijn dat een overheidsinstantie, zoals politie of justitie, ons verplicht om gegevens

van u door te geven. Dat doen we dan alleen als we dat echt wettelijk verplicht zijn.

  • Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die

we van u ontvangen hebben. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan anderen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

Foto’s ten behoeve van publicaties

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de

vereniging, activiteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij wedstrijduitslagen en soms

ook foto’s en filmpjes van evenementen van u op internet, apps en social media plaatsen.

 

Bewaarplicht

De OTMV zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.


Recht op inzage, wijzigen en rectificeren

Op verzoek heeft u recht op inzage, wijziging en rectificatie van uw gegevens in onze

systemen. Heeft u vragen? Dan kun je altijd terecht bij de ledenadministratie voor informatie.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van

links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Tenslotte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken,

tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of

moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze

privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen

op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring

regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is.

Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

 

Wijzigingen

Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website.

We laten het dan ook weten via de mail. U kunt dan altijd meteen reageren.